Hoeveel?

Bron: Facebook pagina NODCC

Wat de frequentie is van het hebben van een afwijkend of ontbrekend Corpus Callosum is niet zo makkelijk te bepalen. Het heeft te maken met:

– prenatale screening; Vroeger werden er nog geen echo’s gemaakt, en ook nu is het niet ondenkbaar dat tijdens de 20-weken echo een afwijking aan het Corpus Callosum over het hoofd kan worden gezien.

– (gedrags)stoornissen worden vaak verkeerd gediagnosticeerd als ADHD of een vorm van ASS.

– de uitwerking van ACC; ieder persoon is anders en het verwachtingsperspectief is heel breed. Bij sommige kindjes merk je niet tot nauwelijks iets, andere hebben veel zorg nodig. De diagnose zonder MRI of andere scan is daardoor lastig te stellen.

– syndromen: ACC gaat soms gepaard met een syndroom, maar het kan ook alleen een geïsoleerde afwijking zijn.

– de varianten: zowel het geheel ontbreken als gedeeltelijk ontbreken van het Corpus Callosum komt voor. Ook dit geeft weer een andere uitwerking.

De schatting is dat meer mensen deze hersenafwijking hebben dan bekend is, omdat de diagnose alleen prenataal of door middel van een scan kan worden gesteld en bevestigd. De verschillen tussen wel of geen ACC zijn vaak subtiel en daardoor wordt het nog weleens over het hoofd gezien.